INSTRUCTIUNI privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

INSTRUCTIUNI nr. 9 din 1 martie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizica a unitatilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 27 martie 2013 Data intrarii in vigoare: 27 Martie 2013 D I S […]

HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003

HOTARARE nr. 301 din 11 aprilie 2012 (16.06.2012) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor   EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2012 Data intrarii in vigoare: 16 Iunie 2012 Ţinând cont de dispoziţiile art. 11 din Hotărârea Guvernului […]

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor CAP. I Dispoziţii generale ART. 1 (1) Paza obiectivelor, bunurilor, şi valorilor şi protecţia persoanelor prin forţe şi mijloace civile se realizează cu sprijinul şi sub coordonarea, îndrumarea şi controlul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al unităţilor subordonate, […]