← Project List

Servicii de Monitorizare a Sistemelor de Alarma si Interventie prin Echipaje Mobile

  • Interventie Monitorizare Neonix Security www.neonix-security.ro

La solicitarea dispecerului de serviciu, în cazul unui eveniment petrecut la sediul beneficiarului (efracţie, panică, sabotaj, incendiu, control sistem, cadere de reţea, descărcare acumulator, probleme circuit sirena), echipajele de interventie acţioneaza in cel mai scurt timp pentru solutionarea problemelor.

1. MONITORIZAREA sistemelor de alarmare, prin dispeceratul, care are rolul de a mentine legătura intre sistemele de alarma conectate si echipajele mobile de interventie, pentru a le mobiliza in caz de alarma.

Dispeceratul receptează semnalele de alarmă de la abonatii conectati, declansate automat sau manual, prin acţionarea de către beneficiar a butonului de panica („hold-up” = panica); dispecerii interpreteaza semnalele in functie de tipul alarmei (incendiu, efractie, panica) si mobilizeaza echipajele de interventie rapida si alte forte de interventie, daca se impune (pompieri, politie etc.).

2. INTERVENTIA in cazul receptarii semnalelor de alarma de la abonatii conectati la dispecerat, se face de catre echipajele mobile de interventie rapida, iar cf. art. 36 (5) al Legii 333/2003, in situatiile in care „fortele proprii sunt depasite de amploarea evenimentelor, prin dispecerat se anunţa unitatea de politie competenta, in vederea prinderii infractorilor si a cercetarii locului faptei. In celelalte cazuri, dupa prinderea infractorilor, acestia vor fi predati de indata unitatilor de politie competente teritorial”.

Conform art. 28 (1) al Legii 333/2003, „conducatorii unitatilor care detin bunuri, valori si suporturi de stocare a documentelor, a datelor si informatiilor cu caracter secret de stat sunt obligati sa asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protectie si sistemele de alarmare impotriva efractiei in locurile de pastrare, depozitare si manipulare a acestora, precum si in locurile unde se desfasoara activitati care au un asemenea caracter”. Iar art. 2 (2) al aceleiasi legi prevede că „persoanele fizice pot apela pentru protectia personala la serviciile unor societati specializate de paza si protectie”.

Asadar, serviciul de monitorizare si interventie rapida antiefractie este destinat preponderent:

• Proprietatilor private, apartamente si vile.
• Cabinetelor notariale, contabile, de avocatura;
• Sucursalelor bancare;
• Sediilor de birouri;
• Magazinelor, localurilor;
• Hotelurilor, pensiunilor;
• Institutiilor publice, obiectivelor militare;
• Unitatilor scolare private sau publice;