← Project List

Serviciul de paza si protectie a obiectivelor, bunurilor, valorilor

  • Paza Protectie Valori Bunuri Neonix Security

Serviciul de paza si protectie a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor se executa in conformitate cu prevederile Legii nr.333 / 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor-modificata si completată şi a H.G. nr.1010/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.333 / 2003, in baza contractului de prestari servicii şi a planului de paza, avizat de organul de politie.

Paza obiectivelor se poate executa prin:
• posturi permanente sau temporare;
• posturi fixe sau mobile;
• posturi inarmate sau neinarmate

Personalul de paza:
• este atestat profesional;
• indeplineste conditiile prevazute la art.39 din Legea nr.333 / 2003;
• agentii de securitate neinarmati sunt testati psihologic anual, iar cei inarmati de 2 ori pe an;
• anual, efectueaza controlul medical periodic de medicina muncii;
• lunar participa la instructaje de pregatire profesionala, SSM, PSI, reguli generale de comportament, conform unor tematici aprobate de IPJ Sibiu
• agentii de securitate sunt controlati zilnic asupra modului in care isi executa serviciul.

Agentul de securitate
Agentul de securitate este persoana destinata sa asigure paza si ordinea, conform planurilor de pază avizate si este dotat cu:
• uniforma de serviciu ( functie de anotimp si conditiile de executare a serviciului ) si dupa caz echipament de protectie;
• baston de cauciuc sau tomfa;
• dispozitiv cu substante iritant-lacrimogene de mica capacitate;
• telefon mobil sau radiotelefon portabil;
• armament cu munitie letala sau neletala ( dupa caz)

Dotări ale postului cu documentele specifice serviciului de paza:
• registrul de procese verbale pentru predarea-primirea serviciului;
• registrul de evidenta acces persoane,
• registrul de evidenta acces autovehicule,
• registrul de control, registrul unic de control, registrul de evenimente